Kvar er vi ?

Helseplan A/S Osteoporoselaboratoriet har sin praksis på nedre Kjørnes i Sogndal. Du finn oss når du køyrer riksvegen mellom Sogndal og Kaupanger. Ta av til Kjørnes Camping og køyr forbi hytte nr.12 og vidare til fjerde bolighus og parkeringsplass på høgrehand.

Helseplan har og lokaler i Idrettssenteret, Sognahallen. Her vil Marny Tønnesen ha kontorplass kvar tysdag utover vinteren. Ein vil då ha moglegheit til å gjere beintettheits- og kroppsmasse målinger i Sognahallen. Les meir om Helseplan på idrettssenteret si side.