Velkommen til Helseplan as
Osteoporoselaboratoriet

Ved
Gynokolog Dr. Arne Jon Barlinn
Legesekræter Liv Anny Barsnes
Leiar osteoporoselaboratoriet Marny Tønnessen.

Vi kan tilby spesialisthelsetenester innan gynokologi og spesialtenester ved osteoporoselaboratoriet.

Du finn oss på Kjørnes i Sogndal, Sogn og Fjordane Fylke.

Nyheit:
DEXA laboratoriet i sognahallen vil i samband med temaveka om: Kosthald, doping og livsstil ha 50% rabatt av bein og kroppmasse-måling. Les meir.

Informasjonsskriv om Helseplan AS
Til deg som har ansvar i avdelingar med fleire tilsette, medarbeidarar i bedrifter, kommunar eller fylket.